Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

SKK-T

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne

biedrona

 

Opiekunowie SKKT:

p. Bożena Majewska – nauczyciel przyrody

p. Maria Grubecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. Katarzyna Gajewska - nauczyciel j. angielskiego

 

PROGRAM SKKT

Imprezy turystyczne:

  • Rajdy piesze po rodzinnym mieście i okolicy
  • Imprezy na orientację
  • Wycieczki rowerowe
  • Popularne wycieczki krajoznawcze

 

 Zajęcia praktyczne członków koła:

  • Posługiwanie się mapą
  • Wyznaczanie azymutu za pomocą kompasu
  • Nauka piosenek turystycznych
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 Popularyzowanie na forum szkoły działalności koła:

  • Gablotka szkolnego koła turystycznego
  • Prezentacja koła na stronie internetowej szkoły

 

 

Artykuły

SKKT w Gnieźnie

Czy można poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia w październiku? Przekonała się o tym 50-osobowa grupa turystów ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. 

W sobotę 21 października uczniowie z klas...

Czytaj Więcej o: SKKT w Gnieźnie