Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Świetlica

Ś W I E T L I C A

 

Dzieci znajdą opiekę w świetlicy szkolnej

w godzinach 7.30 - 15.30

 

Kierownik świetlicy Alicja Wilmańska-Paul

 

    Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły. Wspomaga i uzupełnia jej pracę w zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Jest azylem, gdzie dzieci mogą liczyć na wsparcie osoby dorosłej oraz grupy rówieśniczej. Tutaj znajdują czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, posiłki, a także zajęcia wynikające z planu pracy.

 

W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć:

- zajęcia plastyczno – techniczne,

- zajęcia umuzykalniające,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia czytelnicze,

- zajęcia rekreacyjno – ruchowe.

 

      Świetlica wyposażona jest w ciekawe gry edukacyjne, klocki konstrukcyjne, sprzęt do zajęć ruchowych, teatrzyk i kącik rekreacyjny. Pomoce te uzyskane zostały z programu „Radosna Szkoła” i uatrakcyjniają dzieciom czas spędzany w świetlicy.

 

Sprzęt audiowizualny umożliwia oglądanie filmów, słuchanie utworów muzycznych i zabawy ruchowe przy muzyce. Uczniowie mogą korzystać z komputerów z dostępem do internetu.

 

 

 

Artykuły