Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Rada Rodziców

        Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi szkołę. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie Dyrektora placówki w realizacji zadań statutowych.

 Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym, w wyborach tajnych.

 

W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

Prezydium Rady Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik.

 

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

p. Agnieszka Jeziorska

p. Katarzyna Zielińska

p. Irena Kuligowska

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

 

0 - 
Ia - p. Katarzyna Zielińska

Ib -

II a - p. 

II b - p. Monika Wasilewska

III a - p. 

III b - p. Barbara Gładkowska

IV a - p. K

V a - p. 

V b - p. katarzyna Rosek

V c - p. A

V d - p. Agnieszka Jeziorska

VI a - p. 

VI b - p. V

VI c - p. Anna Radtke

VII a - p. Irena Kuligowska

VII b - p. J

VIII a - p. Barbara Czajkowska

VIII b - p. 

 

 

Rada Rodziców ustaliła składkę na fundusz RR w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 30 zł na rok. Wybrano również ubezpieczyciela- firmę Axa. Składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 38 zł, płatne do końca września.

 

 

Wydatki z budżetu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

PAŹDZIERNIK

 

 1. Tablica informacyjna – 196,80
 2. Zdjęcia na jubileusz szkoły – 75,22
 3. Pomoce dydaktyczne – 600,00
 4. Artykuły plastyczne – 300,00
 5. Cukierki na ślubowanie – 210,00
 6. Stojak na rowery – 535,00
 7. Tusz do drukarki – 100,00
 8. Dyplomy na ślubowanie – 134,00

 

LISTOPAD

 

 1. Książki na nagrody dla uczniów – 499,96
 2. Książki na nagrody dla uczniów – 499,97
 3. Dyplomy i upominki mikołajkowe – 721,19
 4. Czekolady dla dzieci występujących na gali jubileuszowej – 400,00
 5. Artykuły na kiermasz – 300,00

 

STYCZEŃ

 

 1. Dozowniki na mydło i ręczniki – 236,78
 2. Pomoc dla hospicjum – 656,00
 3. Zdjęcia do kroniki – 52,00

 

LUTY

 

 1. Pączki na tłusty czwartek – 675,00

 

KWIECIEŃ

 

 1. Nagrody na konkurs – 39,00
 2. Piknik rodzinny – 75,96

 

MAJ

 

 1. Kiełbaski na dzień dziecka – 707,61
 2. Naczynia jednorazowe, napoje na dzień dziecka – 263,36

 

CZERWIEC

 

 1. Książki na nagrody – 1597,00
 2. Torty dla klas VIII – 275,00

 

Artykuły

Informacje od Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 30 zł.

Wpłaty prosimy robić na podany numer konta : 77 9484 1017 0224 2372 2002 0001 w tytule przelewunależy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Poniżej zamieszczamy instrukcję  zgłaszania on-line wypadków do ubezpieczyciela.

Czytaj Więcej o: Informacje od Rady Rodziców

Tłusty czwartek

Tradycyjnie w tłusty czwartek do naszej szkoły trafiło prawie 500 przepysznych pączków. A wszystko to dzięki Radzie Rodziców, która od kilku lat dba o podtrzymanie tego słodkiego zwyczaju. Dziękujemy :)

Czytaj Więcej o: Tłusty czwartek