Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Pracownicy administracji i obslugi

         se

* Monika Rykaczewska

 

 

 

ku

* Henryka Kazaniecka

* Angelika Nowacka

* Aneta Pobudkiewicz 

* Katarzyna Siewaszewicz

 

 

sd

* Teresa Dądalska

* Aleksandra Derkowska

* Danuta Olszewska 

* Barbara Rybacka

 

 

zb

 

* Zbigniew Zabiegły