Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Galeria absolwentów

HONOROWI ABSOLWENCI, UCZNIOWIE SP 2 W CHEŁMŻY

 

 

k

Profesor Aleksander Nalaskowski  

 

    W 1976 ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i rozpoczął studia pedagogiczne na UMK. Ukończył je w 1980, po czym podjął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Łążynie. Za udział w tworzeniu struktur „Solidarności” nauczycielskiej zwolniony z placówki w 1982 roku. 

W 1982 został zatrudniony jako asystent w Instytucie Pedagogiki UMK. W 1985 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 na Uniwersytecie Wrocławskim. Stanowisko profesora nadzwyczajnego objął w 1994. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych odebrał w 1998. W 2003 został profesorem zwyczajnym. 

W latach 1996–2007 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki UMK w Toruniu, a po jego przekształceniu w Wydział Nauk Pedagogicznych, przez dwie kadencje pierwszym dziekanem tej jednostki. Dwukrotnie wybrany do pełnienia tej funkcji jednogłośnie. W latach 1998–2007 był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. 

Zajmuje się głównie pedagogiką ogólną, teorią szkoły, teoriami rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dzieciństwa. Jest autorem koncepcji pedagogii źródeł. Wypromował 16 doktorów. Brał udział w ok. 100 przewodach doktorskich, habilitacyjnych
i profesorskich. Opublikował 23 książki i ponad 100 artykułów. Tłumaczenia jego prac ukazały się m.in. w Australii, Rosji, Bułgarii, Ukrainie, Anglii, Słowacji, Izraelu, Meksyku. W 1989 założył eksperymentalne liceum ogólnokształcące „Szkoła Laboratorium” (wcześniej „Poltech”), którego został dyrektorem. W 2015 r. został odznaczony przez Senat UMK Medalem za zasługi położone dla rozwoju uczelni. 

W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W 2016 wszedł do Rady Narodowego Kongresu Nauki.

 

 

p

Dr hab. Piotr Birecki

 

     Ur. 17 stycznia 1972 roku w Chełmży, gdzie mieszka. W latach 1991-1995 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Ochronę Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Doktorat obronił w 2005 roku.

W latach 1995-2000 pracował w Muzeum Okręgowym w Toruniu jako adiunkt w Dziale Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz opiekun Działu Medali. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej.

Laureat nagród zbiorowych w ogólnopolskim konkursie na wydarzenie muzealne roku. W 2007 roku  otrzymał I nagrodę w konkursie im. Dr Katarzyny Cieślak w Gdańsku dla młodych badaczy sztuki Pomorza, w 2008 roku - nagrodę IV stopnia rektora UMK za działalność naukową i administracyjną. W 2009 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. W 2010 roku otrzymał nagrodę rektora UMK za działalność naukową i administracyjną. Współpracuje z licznymi instytucjami społecznymi na terenie powiatu.

Interesuje się sztuką nowożytną Prus Królewskich. Specjalizuje się w sztuce protestanckiej. Jest autorem blisko 65 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

S T O W A R Z Y S Z E N I A,   G R E M I A,   F U N K C J E

  • redaktor naczelny „Głosu Chełmżyńskiego”
  • członek oddziału toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
  • członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
  • członek Towarzystwa Przyjaciół Chełmży
  • członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników PTTK
  • sędzia Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu
  • członek Rady Naukowej „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego".

 

 

 

l

Leszek Warmbier

Urodził się w 1948r. w Chełmży. Drogę rozwoju i twórczych poszukiwań podjął już w szkole średniej wstępując do Zespołu Pieśni i Tańca "Młody Toruń". Brał udział w spektaklach Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu statystując pod kierunkiem Hieronima Konieczki i Tadeusza Pelca. Zorganizował widowisko plenerowe na murach Zamku Krzyżackiego w Toruniu.

W 1979r. ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Uczestniczył w 1980r. w Międzynarodowym Plenerze Malarstwa w Kuchni k/Grudziądza, gdzie rozpoczął indywidualnie zgłębiać tajemnice malarstwa olejnego. Po pięciu latach intensywnej pracy zaprezentował swoje obrazy na wystawach indywidualnych w Galerii Kamienica "Pod Gwiazdą" i MDK w Toruniu oraz w Klubie NOT w Grudziądzu.

Na podstawie dorobku artystycznego uzyskał w 1986r. uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty malarza. W 2002r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków w okręgu toruńskim. Od tego czasu regularnie uczestniczył w dorocznych wystawach zbiorowych środowiska toruńskich plastyków pn. Salon Wiosenny Dzieło Roku w Galerii Wozownia. Zapraszany był do zorganizowania wystaw indywidualnych w Galerii Akcent w Grudziądzu /2007/, w Galerii Homo Faber w Solcu Kujawskim /2004/, w Galerii Albert w Krakowie /2011/, w Galerii Forum w Toruniu /2015/. Zrealizował w 2014r. w Galerii Stary Dwór w Skłudzewie indywidualną wystawę malarstwa i asamblaży pt. "Wiara, Nadzieja, Miłość" poświęconą św. Janowi Pawłowi II.

Od 2003r. do chwili obecnej współorganizuje plenery i bierze udział w dorocznych interdyscyplinarnych wystawach poplenerowych czternastu Ogólnopolskich Plenerów Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody - Skłudzewo. Wystawy prezentowane były w Galerii Stary Dwór i w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie, w Galerii A w toruńskim Apatorze, w Galerii Na piętrze - ZPAP w Toruniu, w Galerii Bursa /2011/ i w Galerii Akcent /2009/ w Grudziądzu. Uczestniczył w krajowych Wystawach Pedagogów Plastyków w Pałacu w Lubostroniu i w BWA w Rzeszowie. Brał udział w międzynarodowych wystawach zbiorowych - w Galerii Sztuki Zamek w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej w I. Międzynarodowym Biennale Sztuki "Pół Żartem Pół Serio" /2010/, w 8. Międzynarodowej Wystawie Sztuki "Awers/Rewers" w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie /2015/.

W 1989 r. jako współautor koncepcji i współrealizator założył wraz z żoną oraz z zaprzyjaźnionymi firmami: Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych i Geofizyką Toruń oraz Gminą Zławieś Wielka Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. W XIX-wiecznym zespole pałacowo-parkowym i utworzonej otulinie równolegle z uprawianiem malarstwa olejnego i rzeźby realizuje Programy Ocalić Przeszłość, Krajobraz, Edukacja Plastyczna i Działania Interdyscyplinarne.

 

 

p

Przemysław Fiugajski

  Dyrygent i dramaturg, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, wielokrotny stypendysta Ministra Kultury. Jego zainteresowania dyrygenckie skupiają się na muzyce klasycyzmu oraz muzyce współczesnej. Występował z większością polskich orkiestr oraz z wieloma zespołami wykonującymi muzykę współczesną. Od 2003 roku pracuje w Warszawskiej Operze Kameralnej, gdzie uczestniczył w realizacjach kilkunastu oper. Nagrywał dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego i wytwórni płytowej „Dux”. Płyty z jego nagraniami zdobyły nagrody „Fryderyk 2009” oraz „Supersonic 2010” (Luksemburg). Jego dramaty wystawiane były w teatrach we Wrocławiu, Warszawie i Częstochowie.

 

w 

Wojciech Antoni Łapczyński

Ksiądz kanonik, misjonarz w Zambii (Mondake)

Parafia chrztu świętego - św. Mikołaja w Chełmży

Dekanat - dekanat chełmżyński

Zgromadzenie zakonne - kapłan Fidei Donum

Kraj misyjny - Zambia

Okres pobytu - od 1991

Historia pobytu - Wypełniał posługę ekonoma archidiecezji Lusaka oraz obrońcy węzła małżenskiego w Trybunale Metropolitalnym Archidiecezji Lusaka. Od 2010 r. pełni posługę duszpasterską w parafii św.Jana Marii Vianey'a w Mulungushi.

 

m

Artur Kozłowski

 

   Urodzony w roku 1977 w Poznaniu, Kozłowski wyemigrował na Wyspy w wieku 29 lat. Wyjeżdżając z Polski nie miał prawie żadnego doświadczenia nurkowego. Dopiero tam, w roku 2007, rozpoczął regularne szkolenie pod okiem legendy brytyjskiej eksploracji podwodnych jaskiń, Martyna Farra. Okazało się, że to było dokładnie to, czego szukał.     

Wybitny talent, który ujawnił, oraz nieprzeciętna osobowość szybko przyniosły mu uznanie irlandzkiego środowiska eksploracyjnego, zaś osiągnięcia, jakich z roku na rok dokonywał – sławę jednego z najlepszych nurków jaskiniowych świata.                 

Już w 2007 roku wykonał trawers pomiędzy należącymi do systemu Green Holes podmorskimi jaskiniami Hell Complex i Robertsona nieopodal Doolin u irlandzkich wybrzeży Atlantyku.

Rok później, eksplorując wywierzysko Pollatoomary w hrabstwie Mayo, ustanowił brytyjski rekord głębokości w nurkowaniu w podwodnej jaskini (103 metry). Z kolei w latach 2009-2010 odnalazł połączenie między jaskiniami Marble Arch, Prod’s Pot, Cascades System, Mastodon, Upper Cradle i Monastir Sink, czyniąc z nich najdłuższy znany ciąg podziemnych korytarzy w Irlandii Północnej.   

Jednak największe osiągnięcie Artura to podwodny trawers na nizinie Gort w hrabstwie Galway.

W sierpniu 2010 roku, po ponad dwóch latach nurkowań, dwóch powodziach, które, niszcząc poręczówki, omal nie zniweczyły jego pracy, 120 godzinach spędzonych pod wodą i zbadaniu 2,6 km podwodnych korytarzy na głębokości przekraczającej niekiedy 60 metrów, odnalazł połączenie między jaskiniami Polltoophill w Castletown i Polldeelin w Kiltartan. Za jego sprawą pod niepozorną irlandzką łąką objawił się jeden z najbardziej interesujących
i potencjalnie jeden z największych systemów podwodnych jaskiń w Europie.

Swój trawers Kozłowski nazwał „Riders on the Storm”.

Po raz ostatni Artur Kozłowski zanurkował 5 września 2011 roku. W jaskini Pollonora podjął próbę pokonania zacisku, do której przygotowywał się od ponad roku. Jego ciało zostało odnalezione po pięciu dniach skomplikowanej akcji poszukiwawczej i wydobyte z głębokości 52 metrów. Znajdowało się około ośmiuset metrów od wejścia do jaskini. Mniej więcej tam jest dziś pochowany.

 

b

Mariusz Kujawski

 

   Urodzony 17 listopada 1986 w Chełmży - polski kajakarz, medalista mistrzostw świata i Europy, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk z Pekinu (2008).

Jest zawodnikiem Zawiszy Bydgoszcz. Jego największym sukcesem w karierze jest wicemistrzostwo świata w konkurencji K-2 1000 w 2007 (z Adamem Seroczyńskim). Ponadto w 2013 wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy w konkurencji K-2 500 m (z Pawłem Szandrachem), a także trzy medale Letniej Uniwersjady w Kazaniu - złoty w konkurencji K-2 1000 m, srebrny w konkurencji K-2 500 m (w obu startach z Pawłem Szandrachem) oraz brązowy w konkurencji K-4 500 m (z Pawłem Szandrachem, Sebastianem Szypułą i Dawidem Putto).

Jest 19-krotnym mistrzem Polski.

 

o

Olivia Drost

 

   Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium Ministerstwa Nauki i Kultury Indonezji studiowała język indonezyjski na dżakarckiej politechnice. Otrzymała wyróżnienie President's Education Awards Program za osiągnięcia naukowe od prezydenta USA Baraka Obamy (2012).  Studentka zarządzania mediami na London School of Economics and Political Science, gdzie pracowała również jako asystent badawczy i szef strategii medialno-marketingowej podczas Polish Economic Forum 2018.

Dziennikarka z wykształcenia i zawodu, a przede wszystkim – z pasji. Laureatka nagrody głównej w konkursie TVN i Grupy Polska Press na reportaż im. Macieja Szumowskiego (2015) oraz wyróżnienia w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za najlepszy reportaż w kategorii dziennikarstwo społeczne (2016). Współpracuje z Onetem, przygotowuje także materiały dla indonezyjskiego CNN. Publikowała również m.in. w National Geographic Poland, Wprost, Wirtualnej Polsce i Gazecie Wyborczej.

Odwiedziła 22 kraje na 4 kontynentach. Zakochana w Azji Południowo-Wschodniej, a szczególnie w Indonezji, w której mieszkała przez rok.

 

m

Monika Wiśniewska

 

   Monika Wiśniewska jest pisarką i nauczycielką języka angielskiego z tytułem magistra. Przeprowadziła się do Anglii w 2004 r., krótko po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej i zaczęła pracować od podstaw kariery zawodowej, by w końcu zostać odnoszącą sukcesy specjalistką w dziedzinie rozwoju biznesu. W 2018 roku napisała swoją pierwszą książkę „Polska Dziewczyna; W Pogoni za Angielskim Snem”.
W swojej opowieści odważnie ujawniła trudną rzeczywistość, z którą miała do czynienia, gdy przybyła do Anglii jako emigrantka. Podzieliła się także niezliczoną ilością refleksji na temat życia, miłości, zdrady i związków. Opisała swoją podróż do samopoznania, wykorzystując przykłady z własnych doświadczeń życiowych, pokazując tym samym, jak każdy może nauczyć się bezwarunkowej miłości do siebie i znaleźć ostateczny spokój i szczęście. Obecnie mieszka koło Windsoru w Wielkiej Brytanii.

 

h

Marcin Hawryło 

  

Pisarz, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Swindon  w Wielkiej Brytanii.

Marcin Hawryło ma 41 lat. Mieszka wraz z rodziną w południowo-zachodniej Anglii. Nad powieścią „Bork” pracował trzy lata, głównie podczas wakacji spędzanych w swoim mazurskim domu, w książkowych Brejdynach. Sporo pisał też w Anglii – część opowieści powstała w londyńskim metrze. Kiedy pisze słucha muzyki Michała Lorenca. Obecnie pracuje nad kolejnym tomem i kontynuacją – planuje, że całą historię zamknie w trzech tomach.

 

a

 Anna Sulencka-Gbiorczyk 

    Urodziła się 11.08.1973 roku w Toruniu. Lata beztroskiego dzieciństwa spędziła w Chełmży. 

Tutaj też uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2. Redagowała, wraz z paczką przyjaciół, gazetkę "Plastuś", pracowała w szkolnym radiowęźle.

Kontynuowała naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

Kolejnym punktem na mapie edukacji był Uniwersytet Medyczny w Gdańsku wówczas zwany Akademią Medyczną.

Po studiach wróciła do województwa kujawsko-pomorskiego pracując m.in w Szpitalu w Wąbrzeźnie  oraz w Chełmży. Po studiach zaczęła specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskując tytuł specjalisty w roku 2008. Kolejne lata poświęciła reumatologii. Wiedzę pozyskiwała pracując m.in w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy im. Jurasza. W 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty reumatologa.

Obecnie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu na oddziale reumatologicznym.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą Julki lat 10, szczęśliwą żoną oraz szczęśliwą posiadaczką dwóch kotów brytyjskich zwanych Rakiją i Uzem.

Wolne chwile uwielbia spędzać czytając...kryminały. Jest wielbicielką Jo Nesbo. Od niedawna także "rozczytuje" się w powieściach Katarzyny Puzyńskiej,  Roberta Małeckiego.

Uwielbia podróże. Bardzo ceni sobie czas spędzany aktywnie - pływając lub zimą jeżdżąc na nartach. Mieszka w Toruniu.

 

t

 

 Tomasz Krawyciński

  

Kapral 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego, odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Żołnierz Misji Afganistan.

 

j

Jesica Walecka

  

Miss Polonia Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2018. 

Urodziła i wychowała się w Niemczech. O wyborze imienia Jesica zdecydowała jej mama. Do Chełmży rodzina przeprowadziła się w roku 2001 i tu już została. Nikt z rodziny nie spodziewał się, że po latach ta skromna dziewczyna będzie miała szansę na koronę najpiękniejszej Polki. Jak każda kandydatka na najpiękniejszą Polkę również Jesica pochwalić się może dodatkowymi umiejętnościami i zainteresowaniami. Od najmłodszych lat uczęszczała do Szkoły Muzycznej I stopnia na lekcje wiolonczeli, fortepianu i gry na gitarze. Poza tym interesuje się aktorstwem i należy do szkolnego kółka teatralnego. Prywatnie też spełnia się wokalnie, śpiewając w przykościelnym chórze.

Kilka słów od Jesici: Aktualnie mam wakacje, ale już za kilka dni będę studentką kierunku aktorstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jestem świeżo po ukończeniu kursu na trenera personalnego oraz instruktora siłowni i to jest właśnie jedno z moich hobby. Interesuję się sportem oraz aktorstwem i muzyką. Wolny czas spędzam na próbach teatralnych oraz wokalnych jak i na siłowni oraz z rodziną i znajomymi ...lubię też zakupy, chyba jak każda kobieta. Komunikatywnie posługuję się językiem angielskim.