Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Nauczyciele - absolwenci "dwójki"

Nasi obecni nauczyciele też chodzili do "dwójki":

 

Pani dyrektor Marzanna Matyasik - nauczyciel muzyki

m 

Pani Wiesława Burandt-Dejewska - wicedyrektor, nauczyciel wdż

 w

Pani Alina Duda - nauczyciel matematyki

a 

Pani Karolina Brodzka - pedagog szkolny 

 k

Pani Maria Grubecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

n 

 Pani Elżbieta Pokorniecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

e

Pani Zdzisława Konieczek - nauczyciel bibliotekarz 

 z

Pani Katarzyna Sielska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 k

Pani Jolanta Tarkowska - nauczyciel religii 

 j

Pani Marzanna Przybyszewska - nauczyciel plastyki i muzyki

v

 

Pani Marta Parzyszek - nauczyciel języka polskiego

p

Pani Grażyna Konieczek - nauczyciel matematyki

 x