Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Nauczyciele

 

 Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 c

 

1. Marzena Antas-Surmiak - matematyka, biologia

 2. Justyna Bagińska - fizyka

 3. Mariusz Bogalecki - wychowanie fizyczne, muzyka

 4. Karolina Brodzka - pedagog szkolny

 5. Wiesława Burandt-Dejewska - rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie - wicedyrektor

 6. Joanna Chmielewska - edukacja wczesnoszkolna

 7. Zofia Dembek - edukacja wczesnoszkolna

 8. Krzysztof Dembiński - wychowanie fizyczne

 9. Alina Duda - matematyka

 10. Małgorzata Fischer - język polski

 11. Katarzyna Gajewska - język angielski

 12. Maria Grubecka - edukacja wczesnoszkolna

 13. Anna Jarzemska - historia, WOS

 14. Agnieszka Jastrzemska-Czenkusz - język angielski

 15. Krystyna Jaworska - rewalidacja, świetlica

 16. Małgorzata Karaszewska - edukacja wczesnoszkolna

 17. Anna Kaźmierczak - technika, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

 18. Grażyna Konieczek - matematyka

 19. Zbigniew Konieczek - zajęcia komputerowe, informatyka

 20. Zdzisława Konieczek - biblioteka

 21. Elżbieta Kot - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica

 22. Jacek Maszkiewicz - język angielski

 23. Maria Linda-Wierzbicka - doradztwo zawodowe

 24. Alina Łoboda - język polski

 25. Bożena Majewska - przyroda, biologia

 26. Marzanna Matyasik - muzyka - dyrektor

 27. Marta Parzyszek - język polski, historia

 28. Elżbieta Pokorniecka - edukacja wczesnoszkolna

 29. Marzanna Przybyszewska -  plastyka, muzyka

 30. Małgorzata Sadzikowska - wychowanie fizyczne

 31. Katarzyna Sielska - wychowanie przedszkolne

 32. ks. Paweł Murawski - religia

 33. Izabela Swinarska-Ficerman - pedagog szkolny, język niemiecki

 34. Jolanta Tarkowska - religia

 35. Alicja Wilmańska-Paul - kierownik świetlicy

 36. Ewa Wiśniewska - geografia

 

 

Artykuły