Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Informacje ogólne

lgo

 

 

       Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Chełmża. Uczęszczają do niej uczniowie w 17 oddziałach szkolnych oraz w 1 oddziale przedszkolnym. Kadrę naszej szkoły stanowi 32 nauczycieli. Przy szkole działają: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka".

       Naszym uczniom oferujemy różne formy działalności pozalekcyjnej, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Duży nacisk kładziemy na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.

 

Obwód SP2

Bulwar 1000-lecia, Browarna, Cicha, Głowackiego, Kopernika, Kościuszki, ks.Piotra Skargi, Letniskowa,

Paderewskiego, Pensjonatowa, Pogodna, Pułaskiego, Rekreacyjna, Sądowa, Sienkiewicza, Słoneczna,

Spacerowa, Strzelecka, Sikorskiego numery parzyste 2-28 i nieparzyste 1-21, św. Jana, Targowa,

Turystyczna, Widokowa, Wodna, Wczasowa.

szk