Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Kartki z kroniki szkolnej

  Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było komputerów ani nie istniał internet wszystkie ważniejsze wydarzenia zapisywano w kronikach. Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest prowadzenie kroniki, w której gromadzone są sprawozdania z uroczystości szkolnych, spotkań z ciekawymi ludźmi. Dzięki temu możemy powrócić do minionych wydarzeń, obejrzeć fotografie, przeczytać notatki prasowe. W tym miejscu pokażemy fragmenty kronik, które udało się odnaleźć w szkole. Zapraszamy do ciekawej lektury. 

p

Artykuły