Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Gabinet medyczny

GABINET MEDYCZNY CZYNNY:

 

 

ŚRODA          8.00 - 12.00

PIĄTEK          8.00 - 12.00

  

HIGIENISTKA SZKOLNA - pani Barbara Owczarczyk

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ SZKOLNEJ SŁUŻBY ZDROWIA:

1) Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach, urazach i wypadkach.

2) Profilaktyka próchnicy zębów (fluoryzacja) - organizacja i wykonanie.

3) Przeprowadzanie profilaktycznych badań przesiewowych.

4) Współorganizacja badań lekarskich i szczepień ochronnych.

5) Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi

6) Współpraca z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami w zakresie wdrażania wśród uczniów zachowań zdrowotnych.

7) Współpraca z nauczycielami WF:

    - kwalifikacja do grup ćwiczebnych,

    - kwalifikacja dzieci młodszych do gimnastyki korekcyjnej.      

 hig