Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Informacje od Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 30 zł.

Wpłaty prosimy robić na podany numer konta : 77 9484 1017 0224 2372 2002 0001 w tytule przelewunależy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Poniżej zamieszczamy instrukcję  zgłaszania on-line wypadków do ubezpieczyciela.

 

 

 

NR POLISY: 90000254268

Zgłoszenie roszczenia

Wchodzimy na stronę:

www.bezpieczny.pl/szkoda

 

Generali

 

NNW dla dzieci
Zgłoś zdarzenie

 

Ubezpieczenie grupowe imienne

 

Zgłoszenie roszczenia dla polisy grupowej imiennej

                                     lub                                     

Zgłoś szkodę online                                               Wypełniamy formularz     zgłoszenia roszczenia
i wysyłamy na adres e-mail:

szkody@bezpieczny.pl

lub

Magdalena Wrzeszcz                                                                   Wiktoria Marchlewska

tel. 600 319 102                                                                              tel. 736 890 394

szkody@temidas.pl

 

szkody@temidas.pl