Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski

2017/2018 

  

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca -

Zastępca -

Sekretarz -

Członkowie Rady SU:

 

Opiekunowie SU: p.Marta Parzyszek i p. Mariusz Bogalecki

 

 

Artykuły