Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Rada Rodziców

        Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi szkołę. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie Dyrektora placówki w realizacji zadań statutowych.

 Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym, w wyborach tajnych.

 

W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

Prezydium Rady Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik.

 

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

p. Barbara Czajkowska

p. Joanna Michalska

p. Beata Widomska

 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:


0 - p.Agnieszka Gdaniec-Grubecka

I a - p.Natalia Szulz

I b - p.Barbara Gładkowska

II a - p.Katarzyna Juchtowska

III a - p.Maria Walecka

III b - p.Katarzyna Rosek

III c - p.

III d - p.Beata Widomska

IV a - p.Joanna Michalska

IV d - p.Anna Radtke

IV b - p.Małgorzata Ciesielska

IV c - p.Małgorzata Mike

IV d - p.Anna Radtke

V a - p.Adelina Grabowska

V b - p.Justyna Beszczyńska

VI a - p.Barbara Czajkowska

VI b - p.Maria Więcławska

VI a - p.Marzena Roszak

VI b - p.Albina Abramek

 

Rada Rodziców ustaliła składkę na fundusz RR w roku szkolnym 2017/18 w wysokości 20 zł na rok. Wybrano również ubezpieczyciela- firmę Axa. Składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 28 zł, płatne do końca września.

 

Artykuły