Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Sukcesy naszych uczniów

Uczniowie naszej szkoły osiągają czołowe miejsca w wielu konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki.

 

Rok szkolny 2017/2018

Artykuły