Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Rada Rodziców

        Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi szkołę. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie Dyrektora placówki w realizacji zadań statutowych.

 Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym, w wyborach tajnych.

 

W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

Prezydium Rady Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik.

 

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

p. Agnieszka Jeziorska

p. Katarzyna Zielińska

p. Irena Kuligowska

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:


0 - p.

I a - p.

I b - p.

II a - p.

II b - p.

III a - p.

IV a - p.

IV b - p.

IV c - p.

IV d - p.

V a - p.

V b - p.

V c - p.

VI a - p.

VI b - p.

VII a - p.

VII b - p.

VIII a - p.

VIII b - p.

 

Rada Rodziców ustaliła składkę na fundusz RR w roku szkolnym 2017/18 w wysokości 20 zł na rok. Wybrano również ubezpieczyciela- firmę Axa. Składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 28 zł, płatne do końca września.

 

Artykuły