Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Pracownicy administracji i obslugi

            Pracownicy administracji:

  • mgr Monika Rykaczewska - sekretarz szkoły
  • Katarzyna Moś - intendent

        Pracownicy obsługi:

  •     Teresa Dądalska
  •     Henryka Kazaniecka
  •    Jarosław Makowski
  •     Danuta Olszewska
  •     Angelika Nowacka
  •     Aneta Pobudkiewicz
  •     Barbara Rybacka 
  •     Zbigniew Zabiegły