Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Kronika z lat 1963 - 1974

Lata 60-te to trudne czasy komunizmu, ale uczniowie- uczestnicy tamtych wydarzeń nie wspominają ich całkiem źle. W szkole działo się tyle ciekawych rzeczy: prężnie działały organizacje młodzieżowe, kółka zainteresowań, odbywały się ciekawe imprezy. Dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Dąbrowski, który tę funkcję pełnił równo 20 lat. 

  Ważnym wydarzeniem był kapitalny remont szkoły w 1967 roku. Wymieniono wtedy wszystkie okna, drzwi i piec centralnego ogrzewania, zaadaptowano pomieszczenia na strychu na świetlicę i klasopracownie. W tym samym roku szkolnym 1966/67 weszła w życie reforma szkolnictwa wydłużająca naukę w szkole podstawowej z siedmiu do ośmiu lat. Rok 1970 to z kolei nadanie szkole imienia I Armii Wojska Polskiego i ufundowanie sztandaru. W roku 1974 nasza placówka stała się Zbiorczą Szkołą Gminną. Wtedy to do "dwójki" przyjęto uczniów klas V-VIII z okolicznych wsi: Dziemion, Skąpego i Kończewic. 

Autor: Wiesława Burandt-Dejewska