Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

klasa VIIa

Klasa VII a

wychowawca: p. Grażyna Konieczek

 

t

i 

4a

 

Samorząd klasowy:

 

 

 

 

Artykuły