Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

l 

Szanowni Rodzice, 

nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem: 

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! 

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. 

Program: 

25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.             t 

29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia: 

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. 

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT). 

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany.

Egzamin można powtórzyć po1 godzinie. 

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym! 

Więcej informacji: www.wmtday.org. 

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Szkolni koordynatorzy 

 

Aktualności