Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży

Prymus Szkoły 2016/2017

m

Rok szkolny 2016/2017

 

Michał Bazanowski 

kl. VIa 

wychowawca: pani Izabela Swinarska-Ficerman

 

    Michał Bazanowski jest uczniem klasy VIa, który w roku szkolnym 2016/2017 osiągnął najwyższą średnią ocen w szkole – 5,82 oraz otrzymał wzorową ocenę zachowania. Z powodzeniem łączył obowiązki szkolne z nauką gry na wiolonczeli. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Chełmży, odnosił sukcesy w konkursach wiolonczelowych.

 

   Michał jest ambitny, aktywny w czasie lekcji, koleżeński, utalentowany artystycznie – kreacje utworów literackich w jego wykonaniu wzbudzają zachwyt i podziw. Startował w wielu konkursach recytatorskich. W tym roku szkolnym po raz drugi zdobył I miejsce w kategorii klas V-VI w Powiatowym Konkursie Interpretacji Poezji i Prozy Polskiej organizowanym przez Szkołę Podstawową w Warszewicach prezentując fragment „Autobiografii” J. Chmielewskiej. Ponadto Michał zajął IV miejsce w Dekanalnym Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II „Miejcie odwagę żyć dla miłości”. Odniósł również sukcesy sportowe:  w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich zajął I miejsce w pływaniu na 50 metrów stylem grzbietowym w kategorii chłopców klas VI oraz I miejsce – 200 metrów stylem dowolnym (chłopcy -  kategoria „open”). Próbował swoich sił w indywidualnych rozgrywkach w szachach w Gimnazjum nr 1 w Chełmży (VIII miejsce).

 

 

Autor: Izabela Swinarska-Ficerman